pompy ciepła i fotowoltaika
instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, solarne, roboty ogólnobudowlane

thumbnail

Legenda

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2014 ZOZ, Przedszkole Włostów Gmina Lipnik
Zakres prac

Termomodernizacja budynku ZOZ i Przedszkola. Wykonanie elewacji budynków, docieplenie stropodachu, montaż gruntowej pompy ciepła o mocy 33kW. Wykonanie dolnego źródła 700m. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW. Budowa chodników.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2014 Zespół Szkół w Opatowie Gmina Opatów
Zakres prac

Wykonanie instalacji pomp ciepła o mocy 180kW wraz z instalacją centralnego ogrzewania 207 grzejników.Dolne źródło 3200m.  Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu sali gimnastycznej moc instalacji 35kW – 140 paneli.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2014 Dom Jednorodzinny Klient prywatny
Zakres prac

Montaż gruntowej pompy ciepła o mocy 7kW  wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Wykonanie dolnego źródła wymiennik pionowy-odwiert. Synchronizacja z istniejącym układem C.O. oraz C.W.U. Modernizacja instalacji elektrycznej.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2013 HSW HSW
Zakres prac

Wykonanie instalacji sanitarnych przy budowie hali. Węzeł ciepłowniczy o mocy 200kW, instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa w budynku socjalnym. W hali instalacja nagrzewnic oraz kurtyn powietrznych nad bramami wjazdowymi. Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz wody. Wykonanie kompletnej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wykonanie wentylacji mechanicznej centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła. Biały montaż w węzłach sanitarnych. Instalacje technologiczne sprężonego powietrza oraz hydrant.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2013 Ratusz Sędziszów Małoplski Urząd Gminy Sędziszów Małopolski
Zakres prac

Budowa kotłowni gazowej na strychu zabytkowego Ratusza w Sędziszowie Małopolskim. Roboty konstrukcyjne, murowanie ścian, układanie płytek, malowanie. Montaż kaskady kotłów De Dietrich MCA65 – o mocy 130kW. Instalacja wewnętrzna gazowa, instalacja elektryczna, montaż systemu detekcji gazu.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2013 Blok Rynek Gmina Sędziszów Małopolski
Zakres prac

Wykonanie kotłowni gazowej. Roboty ogólnobudowlane układanie płytek malowanie. Montaż kotła De Dietrich C230 o mocy 170kW. Wykonanie instalacji gazowej, elektrycznej, montaż stacji uzdatniania wody, montaż systemu detekcji gazu, montaż przewodów spalinowych.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2013 Szkoła Podstawowa nr2 , Budynek Gminy Gmina Sędziszów Małopolski
Zakres prac

Wykonanie kotłowni gazowej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Małopolskim. Montaż kotła De Dietrich C230 – 130 kW Szkoła. Montaż kotła De Dietrich C230-85kW dla budynku Urzędu Gminy dawny Warmet. Roboty ogólnobudowlane, układanie płytek, malowanie, elewacja, wstawianie okien drzwi. Instalacja gazowa, instalacja elektryczna oraz system detekcji gazu. Montaż kominów zewnętrznych izolowanych.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2011 Galeria Millenium Hall Rzeszów Grupa CMP
Zakres prac

Instalacja centralnego ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła.Instalacja wody lodowej, wentylacja.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2011 WKU Mielec RZI Lublin
Zakres prac

Wykonanie kotłowni gazowej wraz z robotami ogólnobudowlanymi.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2010 Szkoła Podstawowa w Zabrniu Gmina Wadowice Górne
Zakres prac

Wykonanie kompletnej kotłowni kondensacyjnej opartej na kotle Buderus GB112 o mocy 65kW wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania.Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Roboty budowlane wymiana drzwi układanie, płytek, malowanie. Roboty elektryczne okablowanie kotłowni oraz montaż rozdzielni.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2009 Zespół Szkół Wola Mielecka Gmina Mielec
Zakres prac

Wykonanie kotłowni olejowej, montaż kotła Buderus GE315. Wykonanie instalacji dostarczenia oleju opałowego. Modernizacja systemu centralnego ogrzewania.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2009 Stadion Radomyśl Wielki Gmina Radomyśl Wielki
Zakres prac

Montaż kotła gazowego w budynku socjalnym stadionu w Radomyślu Wielkim.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2008 Szkoła Podstawowa Gmina Wielopole Skrzyńskie
Zakres prac

Adaptacja kotłowni węglowej na gazową. Wykonanie robót budowlanych układanie płytek, malowanie ścian. Montaż kotła gazowego Buderus GB162. Wykonanie instalacji gazowej, centralnego ogrzewania elektrycznej, oraz montaż systemu detekcji gazu.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2007 Szkoła Podstawowa w Łączkach Brzeskich Gmina Przecław
Zakres prac

Montaż promienników gazowych w sali gimnastycznej oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2005 Szkoła Podstawowa w Brzezinach Gmina Wielopole Skrzyńskie
Zakres prac

Montaż kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej. Wykonanie robót budowlanych układanie płytek, malowanie ścian. Montaż kotła gazowego Buderus GE315 oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej. Wykonanie instalacji gazowej,centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,elektrycznej w obrębie kotłowni.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2004 Zakład Opieki Zdrowotnej w Ropczycach Gmina Ropczyce
Zakres prac

Przebudowa kotłowni węglowej na gazową. Wykonanie adaptacji pomieszczenia starej kotłowni, układanie płytek malowanie. Montaż kotłów Buderus GE315. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej. Wykonanie systemu detekcji gazu.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2002 Szkoła Podstawowa w Żarówce Urząd Gminy Radomyśl Wielki
Zakres prac

Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej w Żarówce. Montaż kotła Buderus G334 o mocy 130kW. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Roboty budowlane układanie płytek malowanie. Roboty elektryczne w kotłowni, montaż systemu detekcji gazu. Montaż przewodu spalinowego.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2001 Szkoła Podstawowa w Przecławiu Gmina Przecław
Zakres prac

Wykonanie kotłowni gazowej. Montaż kotła Buderus o mocy 200kW wraz z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Montaż promienników gazowych na sali gimnastycznej. Roboty ogólnobudowlane.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2001 Budynek Wielorodzinny Rynek 28 , 27 Urząd Gminy Radomyśl Wielki
Zakres prac

Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku wielorodzinnym w Radomyślu Wielkim. Montaż kotła Buderus .Montaż przewodu spalinowego. Instalacja gazowa, centralnego ogrzewania. Roboty elektryczne kotłowni oraz system detekcji gazu.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2000 Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu Zespół Szkół Medycznych w Mielcu
Zakres prac

Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Medycznej Szkole Policealnej w Mielcu. Montaż kotła Buderus GE515 wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania w obrębie kotłowni, przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej. Prace budowlane układanie płytek, malowanie. Wykonanie systemu detekcji gazu oraz roboty elektryczne w zakresie kotłowni.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2000 Szkoła Podstawowa w Janowcu Urząd Gminy Radomyśl Wielki
Zakres prac

Wykonanie kotłowni gazowej w Szkole w Janowcu. Montaż kotła Buderus o mocy 116kW, modernizacja instalacji gazu oraz centralnego ogrzewania w obrębie kotłowni.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
2000 Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wisłockiej Urząd Gminy Radomyśl Wielki
Zakres prac

Wykonanie kotłowni gazowej kocioł Buderus Logano G234, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
1999 Szkoła Podstawowa w Ksiąnicach Urząd Gminy Mielec
Zakres prac

Wykonanie kotłowni gazowej. Kaskada kotłów Buderus G324L o mocy 2x 73kW ustawionych plecami do siebie. Wykonanie robót budowlanych układanie płytek malowanie. Roboty elektryczne w obrębie kotłowni.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
1999 I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mielcu I Liceum Ogólnokształcące
Zakres prac

Wykonanie kotłowni gazowej dla Szkoły Podstawowej nr.2 w Mielcu oraz I Liceum Ogólnokształcącego, kaskada kotłów Viessman. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Roboty budowlane adaptacja starej kotłowni węglowej, układanie płytek malowanie. Roboty elektryczne okablowanie kotłowni,montaż sterownika kaskadowego opomiarowanie układu C.O dla Szkoły Podstawowej Nr.2. Instalacja detekcji gazu.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
1999 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radomyślu Wielkim Urząd Gminy Radomyśl Wielki
Zakres prac

Modernizacja kotłowni węglowej na gazową. Roboty budowlane układanie płytek malowanie. Montaż kotła Buderus G324L o mocy 92kW. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej w budynku. Roboty elektryczne okablowanie kotłowni oraz system detekcji gazu.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
1999 Szkoła Podstawowa w Dąbiu Urząd Gminy Radomyśl Wielki
Zakres prac

Wykonanie kotłowni gazowej kocioł Vaillant. Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej. Adaptacja pomieszczenia kotłowni układanie płytek malowanie. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku.  Roboty elektryczne okablowanie kotłowni.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
1999 Szkoła Podstawowa w Dulczy Wielkiej Urząd Gminy Radomyśl Wielki
Zakres prac

Wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania. Montaż kotła Buderus oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej. Modernizacja instalacji gazowej oraz instalacji elektrycznej.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
1999 Szkoła Podstawowa w Radomyślu Wielkim Gmina Radomyśl Wielki
Zakres prac

Wykonanie kotłowni gazowej Buderus o mocy 157kW. Przebudowa instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w obrębie kotłowni.Montaż kominów spalinowych zewnętrznych. Roboty ogólnobudowlane układanie płytek oraz malowanie. Roboty elektryczne okablowanie kotłowni.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
1998 Zespół Pałacowo-Hotelowy MARR
Zakres prac

Wykonanie kotłowni gazowej kaskada kotłów Viessman 2x380kW na potrzeby centralnego ogrzewania. Kocioł Viessman o mocy 105kW oraz 3 zbiorniki C.W.U. o pojemności 500 litrów każdy.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
1998 Szkoła Podstawowa w Zdziarcu Gmina Radomyśl Wielki
Zakres prac

Montaż kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
1998 Góra Ropczycka Trzy Bloki Mieszkalne GA-H Zasobów Własności Rolnej i Skarbu Państwa
Zakres prac

Adaptacja kotłowni węglowej na olejową, w kolejnym etapie modernizacja na gazową dla trzech bloków mieszkalnych. Montaż kotłów Buderus GE515 o mocy 2x240kW oraz zasobników ciepłej wody użytkowej.Montaż przewodów spalinowych zewnętrznych. Wykonanie instalacji gazowej. Roboty budowlane układanie płytek, malowanie, remont dachu nad kotłownią. Wykonanie instalacji elektrycznej oraz system detekcji gazu.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
1998 Radomyśl Wielki Budynek Wielorodzinny ul.Targowa Gmina Radomyśl WIelki
Zakres prac

Modernizacja kotłowni węglowej na gazową. Montaż kotła Vaillant o mocy 93kW. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej w obrębie kotłowni. Zdjęcia z 2014 roku.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
1997 Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim Gmina Radomyśl Wielki
Zakres prac

Wykonanie kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Radomyślu Wielkim. Kocioł Vaillant o mocy 93kW.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
1996 Bloki Przecław Urząd Gminy Przecław
Zakres prac

Wykonanie kotłowni osiedlowej w Przecławiu przy ul. Weneckiej. Montaż kotłów Buderus G505 o mocy 450kW na potrzeby centralnego ogrzewania. Kocioł Buderus G224L o mocy 105kW na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Wykonanie robót budowlanych układanie płytek, malowanie, roboty elektryczne w obrębie kotłowni.

Termin realizacji Obiekt Inwestor Kategoria
1995 Matyanex Złotniki Matyanex
Zakres prac

Wykonanie kompleksowo instalacji sanitarnych dla Matyanex. Wykonanie kotłowni gazowej kocioł Vaillant z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji.

Współpracujemy z:

Copyright 2014 © GRO-BUD. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: agencjawww