pompy ciepła i fotowoltaika
instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, solarne, roboty ogólnobudowlane

thumbnail

Termomodernizacje

Termomodrnizacja – właściwa izolacja to podstawa oszczędności

Termomodernizacja prowadzi do zmniejszenia ilości energii cieplnej zużywanej w budynku – jej celem i główną korzyścią jest ograniczenie kosztów ogrzewania. Dodatkowo poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych budynek zyskuje odświeżony, estetyczny wygląd. 

Większość polskich budynków mieszkalnych, w szczególności wielorodzinnych, została oddana do użytku kilkadziesiąt lat temu, a więc w czasach gdy ceny energii były niskie i nie odzwierciedlały jej ekonomicznej wartości. Stosowane wówczas rozwiązania budowlane nie uwzględniały izolacji cieplnej budynków, a odpowiednią temperaturę mieszkań zapewniały rozbudowane systemy grzewcze pobierające duże ilości energii.Na przestrzeni lat ceny energii uległy znacznej zmianie, co wymusiło na jej użytkownikach weryfikację przyzwyczajeń i wprowadzenie oszczędności. Ważne stały się czynniki pozaekonomiczne, tj. wpływ na środowisko. Obecnie przestarzałe rozwiązania prowadzą nie tylko do marnotrawstwa energii, ale generują znaczne straty finansowe.

Słaba izolacja budynków prowadzi do dużych strat ciepła, które przenika przez ściany zewnętrzne, stropy, poddasza, mostki cieplne, stropodachy oraz nieszczelne okna o niskiej jakości termicznej.

Niska sprawność instalacji grzewczych wynika z zastosowania przestarzałych technicznie źródeł ciepła na przykład kotłów, węzłów ciepłowniczych w instalacjach, które zaopatrują w ciepło pochodzące z sieci miejskiej. W efekcie zużywana jest duża ilość energii i ponoszone są przez to wysokie koszty, które nie przekładają się na wystarczające dogrzanie pomieszczeń.

Brak indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania pomiędzy lokatorów nie stanowi motywacji do oszczędnego gospodarowania energią.

Termomodernizacja to wprowadzanie zmian mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię lub ograniczenie utraty ciepła poprzez usprawnienie instalacji ogrzewania budynku i wody oraz poprzez ocieplenie budynku. Termomodernizacja przeprowadzana jest w oparciu o audyt energetyczny. Audyt pozwala na dobranie odpowiednich narzędzi termomodernizacji, co optymalizuje zapotrzebowanie energetyczne budynku i przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacji bloków i mieszkań.

Prace termomodenizacyjne polegają na:

– ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, dachów i stropodachów oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami

-usprawnienie systemu wentylacji, instalacja wymienników ciepła (rekuperacja)

-modernizacja lub wymiana okien i drzwi zewnętrznych

-modernizacja lub wymiana źródła ciepła (lokalnej kotłowni lub węzła ciepłowniczego) oraz instalacja automatyki sterującej

-modernizacja lub wymiana instalacji grzewczych

-modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i instalacja urządzeń zmniejszających zużycie wody

-ewentualnie wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych np. kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę lub pomp ciepła

Co zyskujemy poprzez odpowiednią termomodernizacje:

-korzyści ekonomiczne – zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków, zmniejszenie kosztów ogrzewania poprzez ograniczenie zużycia energii

-wzrost wartości rynkowej nieruchomości

-poprawa  wyglądu budynku – odświeżona, estetyczna elewacja

-korzyści zdrowotne – zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego (ciepło, zmniejszenie wilgotności, pleśni), większy komfort użytkowania budynku

-korzyści ekologiczne – spowolnienie eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, uniknięcie kosztów zewnętrznych spowodowanych zmianami klimatu

-korzyści gospodarcze (makroekonomiczne) – zmniejszenie energochłonności gospodarki, poprawa konkurencyjności gospodarki, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, uniezależnienie od importu surowców energetycznych

Oszczędności:

Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu, stropu nad piwnicą) – bez okien.-15 – 25%

Wymiana okien na okna szczelne, o niższej wartości współczynnika przenikania. 10-25%

Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., w tym hermetyzacja instalacji i izolowanie przewodów, przeprowadzenie regulacji hydraulicznej i zamontowanie zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach. – 10-25%

Wprowadzenie usprawnień w węźle cieplnym, w tym automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych.5-15%

Termomodernizacja nie tylko zmniejsza straty ciepła i obniża koszty ogrzewania, ale również poprawia warunki użytkowania pomieszczeń. Jej efekty wspomaga prawidłowe korzystanie z systemu ogrzewania, wentylacji i instalacji ciepłej wody. Dlatego informowanie użytkowników budynków i podnoszenie ich świadomości w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska stanowi istotne zadanie zarządców nieruchomości.

Szacunkowy koszt przeprowadzonej w sposób kompleksowy termomodernizacji budynku powstałego przed 1988 r. wynosi od 200 do 300 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Najlepszym i najpewniejszym sposobem oceny opłacalności termomodernizacji jest zlecenie wstępnego audytu energetycznego. W audycie szacowane oszczędności z planowanej termomodernizacji zostaną porównane z przewidywanymi kosztami, które należy ponieść na realizację inwestycji. Obliczony zostaje tzw. czas zwrotu nakładów – okres, po którym suma uzyskanych oszczędności zrówna się z poniesionymi kosztami.

Przyjmuje się, że opłacalna inwestycja powinna zwrócić się w okresie nie dłuższym niż 8-12 lat.

Nasza firma wykonuje kompleksowe termomodernizacje obiektów budowlanych.

Współpracujemy z:

Copyright 2014 © GRO-BUD. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: agencjawww