pompy ciepła i fotowoltaika
instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, solarne, roboty ogólnobudowlane

thumbnail

Pompy ciepła

 

 Pompy ciepła – ciepło z powietrza, ziemi i wody.

Energia słoneczna, kiedy świeci słońce, jest pochłania i magazynowana przez powietrze, ziemię(grunt) oraz wody gruntowe. Ta zmagazynowana energia dostępna jest nawet wtedy, gdy nie świeci słońce. Jenak ciepło zgromadzone w otoczeniu ma zbyt niską temperaturę żeby je można było bez dodatkowych procesów, wykorzystać do celów grzewczych. Aby to było możliwe należy podnieść temperaturę pozyskiwanego ciepła do poziomu 40-58[C]. Właśnie taki proces ma miejsce w pompie ciepła, która składa się z czterech podstawowych elementów: parownika, kompresora, skraplacza i zaworu dławiącego, gdzie poprzez odpowiednie przemiany termodynamiczne podnoszona jest temperatura czynnika roboczego.

Pompy ciepła typu powietrze-woda

Powietrze jest wszędzie i stale dostępnym źródłem energii, które może być łatwo wykorzystane. Pompy ciepła typu powietrze – woda są produkowane w dwóch wersjach: do montażu wewnątrz i na zewnątrz budynku. W przypadku urządzeń przeznaczonych do zamontowania w pomieszczeniu wystarczy miejsce w pomieszczeniu zainstalowania oraz dwa kanały, którymi powietrze będzie pobierane i po oddaniu ciepła do instalacji c.o. oddawane z powrotem do otoczenia. Pompy ciepła montowane na zewnątrz budynku potrzebują tylko miejsce w ogrodzie gdzie będzie stała pompa. Pompy montowane na zewnątrz ze względu na warunki pracy wykonane są z blachy zabezpieczonej przed korozją. Układy powietrzne pomp są optymalizowane pod kątem minimalizowania szumu przepływającego powietrza. Zewnętrzną pompę ciepła można montować nawet do 30m od budynku.

Powietrzne pompy ciepła są w stanie odzyskać energię z powietrza o temperaturze nawet -20[C] i wykorzystać do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. W naszych warunkach klimatycznych powietrze z którego jest pobierana energia jest stosunkowo ciepłe. Średnia temperatura powietrza w najzimniejszym miesiącu (styczeń) wynosi średnio około 0[C]. W całym okresie grzewczym jest wyższa i wynosi około od +5  do + 7 [C]. Istnieją również powietrzne pompy ciepła z rewersyjnym obiegiem chłodniczym, które umożliwiają chłodzenie latem.

171111buderus2(1)Pompy ciepla Biawar - Nowe powietrzne pompy ciepla NIBErazem

Pompy ciepła typu glikol – woda.

Pompy ciepła typu glikol-woda odzyskują energię zawartą w gruncie i przekazują ją do instalacji grzewczej domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Grunt jest dobrym nośnikiem ciepła, ponieważ przez cały okres grzewczy jego temperatura prawie się nie zmienia. Wydajność pompy ciepła typu glikol-woda zależy od struktury gruntu, co należy uwzględnić już na etapie projektowania aby uniknąć problemów związanych z niewystarczającą wydajnością dolnego źródła ciepła.

Z pompą ciepła typu glikol – woda współpracuje dwa rodzaje gruntowych wymienników ciepła:

Wymiennik gruntowy pionowy ( odwierty ) – pierwszy z lewej

Wymiennik gruntowy poziomy ( poziomo ułożone rury, zakopane w ziemi na głębokości około 190cm) – w środku

Wymiennik gruntowy pionowy korzysta z zasobów wód gruntowych – trzeci z lewej

 

wymienn

Wymiennik gruntowy poziomy wymaga odpowiedniej powierzchni działki. Jego wykonanie polega na wykopaniu w ziemi rowów na odpowiedniej głębokości i ułożeniu w nich wężownic którymi popłynie niezamarzająca ciecz. W zależności od potrzebnej mocy grzewczej układa się odpowiednią liczbę wężownic. Poszczególne wężownic połączone są równolegle a potem wspólnym przewodem wprowadzone do budynku gdzie zamontowana jest pompa ciepła. W pompie ciepła podnoszona jest temperatura ciepła pobieranego z gruntu.

Wymiennik gruntowy pionowy wymaga małej powierzchni działki. Otwory wymiennika wiercone są na głębokość nawet do 200m wszystko zależy od geologi ziemi czyli ile ciepła jesteśmy w stanie uzyskać z danych odwiertów. Następnie do odwiertu wsuwane są przewody instalacyjne w których płynie ciecz która odbiera ciepło z ziemi. Należy pamiętać aby bardzo starannie zaizolować wolną przestrzeń powstałą pomiędzy rurą a ziemią, dobra izolacja spowoduje nie wychładzanie się dolnego źródła używamy do tego specjalnych materiałów bentonitowych. Przewody prowadzimy do kotłowni gdzie podłączamy do pompy ciepła.

Po podniesieniu temperatury ciepło przekazywane jest dalej poprzez krążącą w instalacji wodę do układu grzewczego. Ze względu na zakres temperatur wody grzewczej uzyskiwanych na wylocie pompy ciepła najlepszymi odbiornikami ciepła są instalacje ogrzewania podłogowego.

 Zamontowaliśmy już 74 pompy ciepła o mocach od 2,5kW do 180kW na naszym doświadczeniu można polegać !!!__b_pompy-ciepla-Buderus

 

Współpracujemy z:

Copyright 2014 © GRO-BUD. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: agencjawww