pompy ciepła i fotowoltaika
instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, solarne, roboty ogólnobudowlane

thumbnail

Kogeneracja

Kogeneracja lub technologia skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej (Combined Heat and Power – CHP), polega na jednoczesnym wytworzeniu energii elektrycznej i cieplnej. Ze względu na odzysk ciepła, pochodzący ze spalin, kogeneracja jest procesem umożliwiającym efektywniejsze wykorzystanie zużywanego paliwa, a w związku z tym, technologią przynoszącą korzyści finansowe i środowiskowe.

KORZYŚCI Z KOGENERACJI
Kogeneracja stanowi dobrze udokumentowaną technologię, uznawaną na całym świecie  za czystszą od tradycyjnego wytwarzania scentralizowanego. Jej długoterminowa  przyszłość na światowych rynkach energetycznych jest zabezpieczona przez korzyści  finansowe, operacyjne i środowiskowe, jakie przynosi w przeliczeniu na jednostkę paliwa.

 Korzyści eksploatacyjne:

-Urządzenie kogeneracyjne jako podstawowe źródło zasilania elektrycznego

-Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii

-Większa elastyczność produkcji ciepła do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

-Możliwości produkcji pary wodnej

-Trigeneracja z wykorzystaniem nadmiaru ciepła w absorpcyjnych agregatach chłodniczych

Korzyści finansowe:

-Obniżenie kosztów użycia energii pierwotnej

-Elastyczne rozwiązania dotyczące zakupu technologii

-Stabilne koszty energii elektrycznej w ustalonym okresie

-Niższe koszty inwestycji w urządzenia towarzyszące np. kotły

-Zarządzanie środkami trwałymi w sposób efektywny z punktu widzenia opodatkowania-Zbywalne prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii

Korzyści środowiskowe:

-Obinżenie ilości zużywanego paliwa-Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

-Niskie straty przesyłowe za względu na położenie względem zaopatrywanego w energię obiektu

-Zmniejszenie zużycia energii na potrzeby własne

-Zmniejszenie emisji tlenków siarki z powodu wykorzystania w naszych obiektach gazu ziemnego jako paliwa zamiast węgla kamiennego lub węgla brunatnego

Korzyści prawne:

-Możliwości zwiększenia produkcji energii bez przekroczenia ustawowych limitów emisji CO2

-Możliwość umorzenia świadectw pochodzenia energii z wysoko sprawnej kogeneracji

Miejsca typowych zastosowań:

-Hotele i ośrodki wypoczynkowe

-Baseny i hale sportowe

-Powiatowe układy grzewcze

-Szpitale i bazy wojskowe

Zrealizowaliśmy inwestycje wykorzystując moduł kogeneracyjny gazowy o mocy 40kVa


1470096_294419884091255_4132161614685026470_n

Współpracujemy z:

Copyright 2014 © GRO-BUD. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: agencjawww